ادامه اعتراض ها در ایالت میسوری آمریکا به دنبال قتل نوجوان سیاه پوست

کشته

تهران - ایرنا - اعتراض ها به کشته شدن نوجوان سیاه پوست توسط پلیس یک سفید پوست در شهر ˈفرگوسنˈ در ایالت ˈمیسوریˈ آمریکا، چهارشنبه شب نیز ادامه یافت .

به گزارش خبرگزاری ˈرویترزˈ، به دنبال ادامه اعتراض ها به کشته شدن نوجوان سیاه پوست در ایالت میسوری، پلیس شهر ˈفرگوسنˈ از گاز اشک آور و ˈبمب های دودزاˈ برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد.

برخی از معترضان به سوی نیروهای پلیس سنگ پراکنی کردند و شماری دیگر در خیابان ها به اعتراض خود ادامه دادند. دود غلیظی در برخی از مناطق شهر فرگوسن را فرا گرفته بود.

از زمان کشته شدن ˈمایکل براونˈ نوجوان 18 ساله سیاه پوست توسط یک پلیس سفید پوست ایالت میسوری، در چهار شب گذشته تظاهرات گسترده ای در این شهر برگزار شده است. از یکشنبه شب نیز نیروهای پلیس شهر فرگوسن برای جلوگیری از گسترش اعتراضات در خیابان های این شهر مستقر شده است .

در پی کشته شدن این نوجوان 18 ساله سیاهپوست آمریکایی ، اطراف منزل مسکونی این نوجوان معترضان تجمع کرده و فریاد ˈپلیس قاتل استˈ، سر می دهند.

رسانام**9234**1651
کد N444464