یک روحانی شیعه در عربستان به هشت سال زندان محکوم شد

شیعه,زندان

تهران - ایرنا - دادگاه کیفری ریاض، پایتخت عربستان سعودی، یک روحانی شیعه به نام ˈتوفیق العامرˈ را به اتهام تحریک افکار عمومی، فتوا علیه پادشاه و ˈبر هم زدن وحدت ملیˈ، به هشت سال زندان محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری ˈالیوم السابعˈ به نقل از خبرگزاری آلمان نوشت: منابع قضایی گفتند که شیخ توفیق العامر روز چهارشنبه از سوی دادگاه کیفری به هشت سال زندان،10 سال ممنوعیت خروج از کشور و ایراد هرگونه سخنرانی محکوم شد.

حکم صادر شده علیه این روحانی در مرحله بدوی قرار دارد و دادستانی و وکلای مدافع وی خواستار بررسی پرونده در دادگاه تجدید نظر شده اند.

شیخ توفیق العامر حدود سه سال پیش دستگیر و در این مدت چند جلسه برای محاکمه وی برگزار شد.

**مترجمام**1480**1517
کد N444178