رئیس اندیشکده بروکینز دوحه مطرح کرد؛

تحول قریب الوقوع در روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران

ایران در جهان

رئیس اندیشکده بروکینز دوحه از تحول در روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان الشیخ رئیس اندیشکده بروکینز دوحه در پاسخ به سوالی درباره دورنمای تعامل سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران ، گفت: در آستانه تحول هستیم.

وی با اشاره به دیدار امیر کویت از ایران و توافق انرژی دو کشور اظهار داشت : هنوز خبری از این نیست،. عربستان سعودی در این زمینه بازیگری کلیدی است.

سلمان الشیخ در ادامه گفت: من معتقدم که ما در آستانه یک تحول بزرگ در روابط بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس هستیم اما باید بر روی آن کار شود.

وی یکی از نتایج مهم دیدار امیر کویت از ایران را همین مسئله دانست و اظهار داشت : این امر سبب درک و ارتباطات بهتر می شود. ما می‌دانیم که عمان در این مسئله و رابطه با ایران نقش تاریخی داشته و عامل بسیار مهمی است . در این بین، موضوع انرژی ایران زمینه‌ای خوب برای همکاری‌های گسترده تر در این حوزه  و امور امنیتی است.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت روابط دو طرف گفت در این مسئله قدرت های خارجی مثل آمریکا و انگلیس هم نقش دارند.