مبارک زیر بار اتهامات نرفت/ صدور حکم پنجم مهرماه

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری اسبق مصر ضمن دفاع از عملکرد خود در دوره زمامداری اش، زیر بار اتهامات وارده درباره قتل تظاهرات کنندگان مصری نرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حسنی مبارک در سخنانی در دادگاه قاهره در آکادمی پلیس و در جلسه معروف به محاکمه قرن گفت: چرخ زمان به عقب باز نمی گردد و احدی نمی تواند تاریخ را جعل کند.

وی افزود: من و خانواده ام در معرض اهانت قرار گرفته ایم. از اول روز حکومتم با چالشهای فراوانی روبرو بودم و در برابر دروغ پردازی های اسرائیل درباره خروج از سینا و طابا ایستادم. من در مدت سی سال عضو نیروهای مسلح بودم، سپس معاون رئیس جمهور شدم، درهمه جنگها مصر حضور داشته ام و در سال 1973 فرماندهی جنگ را برعهده داشته ام.

وی بیان کرد: من هرگز به دنبال سمت و قدرت نبوده ام و با عوامل تهدید کننده امنیت مصر برخورد کردم. من حافظ منافع فلسطین و حامی صلح بوده ام. ما زیرساختهای ویران و اقتصاد خراب را ترمیم کردیم و بالاترین میانگین رشد در تاریخ مصر را ایجاد کردیم. اصلاحات اقتصادی انجام دادیم. در دوره زمامداری من مصر با وجود جمعیت زیاد شاهد دستاوردهای زیادی بود.

حسنی مبارک بیان کرد: ابایی از حذف نامم از طرحهای ملی ندارم. من روابط مصر با کشورهای عربی را احیا کردم و جایگاه بین المللی مصر را قوی کردم.

وی افزود: تاجران به نام دین در سال 2011 دست به تظاهرات زدند. از زمان شروع حوادث همه تصمیمات من در راستای حفظ امنیت و مصری ها بود. برای جلوگیری از خونریزی و حفظ کشور از ریاست کناره گیری کردم و هدفم حفظ کشور و مردم آن بود. من شرایط را برای انتقال قدرت به شکل قانونی فراهم کرده ام زیرا کسانی که خروج کرده بودند قصد ساقط کردن کشور و نهادهای آن را داشتند. من قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار کردم.

مبارک بیان کرد: به عدالت دادگاه اعتماد دارم و هر حکمی که دهد می پذیرم و مطمئن هستم که مصر سلامت خود را باز می یابد. مصر امانتی بر گردن همه است آنرا حفظ کنید.

وی افزود: من دستور قتل مصری ها را صادر نکرده ام و بارها درباره آشوب و مخاطرات آن هشدار دادم و تصمیم که خلاء امنیتی ایجاد کند نداده ام. من وابسته به نیروهای مسلح هستم. من به کشور وفادارم و به آینده آن خوش بین هستم. مصر هرگز کسانی که برای آن کار کرده اند فراموش نمی کند و اتهامات مربوط به فساد مالی، حیف و میل بیت المال و شرف نمی تواند بر من وارد شود و شرف نظامی من اجازه آن را نمی دهد.