بازشماری آرای انتخابات افغانستان برای ششمین بار متوقف شد

آسیا اقیانوسیه

بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای ششمین بار متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان از توقف بازشماری آرای دور دوم انتخابات افغانستان برای ششمین بار به دلیل افزایش اختلافات دو تیم انتخاباتی در معیار ابطال آرا خبر دادند.

بر این اساس روند بازشماری آرای دور دوم انتخابات افغانستان پیشتر پنج بار به خاطر اختلاف بر سر روند ابطال آرای تقلبی متوقف شده بود و امروز چهارشنبه نیز قرار بود که حدود سه هزار صندوق رای دهی مربوط به چند ولایت مورد بررسی و بازشماری قرار گیرد.

این گزارش درحالی منتشر می شود که نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند ابطال آرا در روزهای آتی خبر داد.