جروزالیم پست گزارش داد:

حمله احزاب مخالف به نتانیاهو بواسطه پیروزی حماس در جنگ غزه