نوبخت: بودجه 1394 با شيوه جديد ارائه مي شود

نوبخت

سخنگوی دولت گفت: بودجه سال 1394 بر اساس عملکردها و حذف تبصره‌های تکراری ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در جلسه علنی مجلس یک فوریت لایحه الحاقی موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی شد که آقای نوبخت در دفاع از آن افزود: این لایحه یک فوریتی به منظور تأمین خواست عموم نمایندگان و تمایل دولت و گامی به سمت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: همه ساله در لوایح بودجه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود به دلیل وجود تبصره‌های تکراری وقت زیادی از مجلس گرفته می شود که این موضوع در دور شدن از مباحث اصلی بودجه ای مؤثر بوده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت نیز برای اصلاح این رویه، بودجه سال 1394 را بر اساس عملکردها و حذف تبصره های تکراری قبل از 15 آذر به مجلس ارائه می کند که در این صورت نمایندگان می توانند وقت خود را صرف مباحث اصلی و اساسی بودجه ای کنند.
کد N442363