تصاویری از تبعات خشونت پلیس آمریکا/

آشوب در میسوری وارد سومین روز خود شد/اوباما: قتل نوجوان سیاه پوست یک تراژدی بود