نشست شاعران حوزه تمدنی ایرانی برگزار شد/ ظریف: ملت وارث حافظ و سعدی اهل صلح است

سیاست خارجی

نشست شاعران و ادیبان حوزه تمدنی و فرهنگی ایران با عنوان به « صرف شعر» با حضور  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تنی چند از بزرگان فرهنگ و ادب پارسی سه کشور ایران ، افغانستان و تاجیکستان عصر روز سه شنبه در محل کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه برگزار شد.

نشست شاعران و ادیبان حوزه تمدنی و فرهنگی ایران با عنوان به « صرف شعر» با حضور  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تنی چند از بزرگان فرهنگ و ادب پارسی سه کشور ایران ، افغانستان و تاجیکستان عصر روز سه شنبه در محل کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه برگزار شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی کوتاه خود گفت: آنچه که در فضای بین المللی تحت عنوان موضوع هسته ای بر علیه کشورمان به راه افتاده ، در واقع تابعی از تلاشهای ناروای دشمنان این مرزوبوم در معرفی ایران به عنوان یک مقوله امنیتی و تهدید برای سایرین است .

 ظریف در ادامه با اشاره به نقش موثر و فراگیر اهالی فرهنگ ، ادب و هنر ایرانی در تغییر این نگرش افزود: ملتی که وارث حافظ ، مولوی ، سعدی و بزرگان بیشمار دیگری در عرصه های مختلف فرهنگی و ادبی است ، ملتی اهل صلح و تعامل است.

در این نشست شاعران و ادیبان سه کشور ایران ، افغانستان و تاجیکستان سروده های خود را قرائت کردند.