نخست وزیر استرالیا: کانبرا در عراق دخالت نظامی نخواهد کرد

استرالیا,عراق

لندن - ایرنا- ˈتونی ابوتˈ نخست وزیر استرالیا روز سه شنبه در لندن، ضمن اعلام آمادگی دولت کانبرا برای ارایه کمک های بشردوستانه به مردم آواره شمال عراق بدنبال حملات گروه تروریستی داعش، گفت که در این کشور دخالت نظامی نخواهد کرد .

به گزارش ایرنا، وی پس ازپایان مذاکراتش با فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس، به خبرنگاران گفت: حفاظت ازمردم عراق به منظورجلوگیری ازکشته شدن آنان بدست گروه تروریستی داعش، یک موضوع انسانی شمرده می شود.

نخست وزیر استرالیا، ضمن رد دخالت نظامی این کشور درشمال عراق، گفت که نمی تواند درمقابل یک نسل کشی بالقوه دراین کشور، به کناری ایستاده ونگاه کند .

وی شرایط کنونی درشمال عراق را یک ˈفاجعه انسانی ˈ توصیف کرد وگفت: استرالیا درصدد اعطای کمک های انسانی به آوارگان ایزدی درکوه های اطراف سنجار است.

ابوت رهبر حزب لیبرال استرالیا درپاسخ به این سووال که آیا درصورت تعمیق بحران درشمال عراق دستور دخالت نظامی این کشور راصادر خواهید کرد، گفت : من قطعا چنین دستوری نخواهم داد. ما با شرکای مان چون انگلیس و آمریکا درباره آنچه می توانیم کمک کنیم، درحال گفت وگو هستیم اما آنچه من بر آن تاکید دارم این است که این یک علت بشردوستانه است.

وی افزود: ˈما باید تلاش کنیم که مردم عراق را در برابر این تروریست ها که افراد را به صلیب می کشند، اعدام می کنند، سرافراد را می برند و با زنان و کودکان با زشتی رفتار می کنند، حفاظت کنیم . یک علت انسانی است و استرالیا دارای سوابق پرافتخاری در کمک به افراد نیازمند استˈ.

به گزارش روزنامه گاردین، ابوت نخست وزیر استرالیا صبح روز سه شنبه نیز در گفت وگویی تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که هم اینک برای تعطیلات درپرتغال بسر می برد، گفته بود که کانبرا تنها آماده برای دخالت های بشردوستانه درعراق به منظور کمک به ده هزار آواره در شمال این کشور است که هم اینک با گروه ترویستی داعش مواجه شده اند .

مقامات انگلیسی نیز به رغم اعلام حمایت از حملات محدود نظامی آمریکا علیه مواضع داعش درعراق، به صراحت گفته اند که حمایت آنها ازاین حملات، تنها جنبه بشردوستانه ولجستیکی خواهد داشت.

فیلیپ هاموند وزیرخارجه انگلیس وتونی ابوت نخست وزیراسترالیا نیزعصر روز سه شنبه درلندن ضمن گفت وگو درباره بحران عراق واوکراین، بر اهمیت تداوم برقراری آتش بس درغزه تاکید کردند .

نخست وزیر استرالیا روزسه شنبه پس ازدیداری یک روزه ازهلند و گفت وگو با مقامات این کشوردرباره نتایج آخرین بررسی های صورت گرفته درباره هواپیمای ساقط شده مالزی بر فراز اوکراین، وارد لندن شد.

شماری ازسرنشینان هواپیمای ساقط شده مالزیایی ازاتباع استرالیا بودند.

اروپام ** 4** 1552**1859
کد N441939