نخست وزیر صربستان: بلگراد در جنگ اوکراین شرکت نمی کند

مجازات کیفری,صربستان

بلگراد - ایرنا - نخست وزیر صربستان روزسه شنبه دربلگراد با اشاره به اینکه برخی ازشهروندان این کشور برای پول درنزاع های کنونی در اوکراین می جنگند، گفت: صربستان دردرگیری های اوکراین وارد نمی شود.

به گزارش ایرنا، آلکساندار ووچیچ درجمع خبرنگاران گفت: صربستان سیاست مسئولیت پذیری را دنبال می کند ودرهیچ نبردی درخارج ازکشور وارد نمی شود. ما افرادی را که ازسوریه وعراق واوکراین به کشور بر می گردند، زیر نظر داریم.

وی شهروندان صربستانی را که در سرزمین های اوکراین می جنگند به کشور فرا خواند وگفت که این افراد بایستی به فکر خانواده های خود باشند ووظیفه آنها جنگیدن در کشورهای خارجی نیست.

نخست وزیر صربستان توضیح داد: این افراد کسانی هستند که یا طرف نیروهای اوکراینی ویا طرف نیروهای طرفدار روسیه می جنگند.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد ازاین افراد مزدور هستند وبرای مهم ترین سرویس های اطلاعاتی کار می کنند گفت : آنها به صربستان ضرر زیادی وارد می کنند ودولت برای جلوگیری ازچنین اقدامی به زودی راه حلی رااتخاذ می کند.

ووچیچ دراین رابطه افزود: برای صربستان ومردم صرب مدت طولانی است که جنگ ها به پایان رسیده اند. ما به آینده آرام نگاه می کنیم و به فکر این هستیم که کشور در سال 2016 میلادی به لحاظ اقتصادی پیشرو کشورهای منطقه باشد.

گروه نمایندگان حزب سوسیال دمکراتیک صربستان درمجلس این کشور به منظور ایجاد تغییرات درقوانین کیفری کشور وجلوگیری از شرکت شهروندان صربستان در نبردهای خارج ازکشور پیشنهادهایی را به پارلمان ارائه داده است.

دولت های اروپایی بخصوص درمنطقه بالکان غربی به منظورجلوگیری از شرکت شهروندان خود درجبهه های جنگی درسوریه، عراق ویا درنبردهای اوکراین پیشنهاد هایی را برای تشدید قوانین کیفری به پارلمان ارائه داده اند.

پلیس کوزوو دراین رابطه اخیرا دریک عملیات گسترده 40 نفر را به اتهام مظنون بودن به حضور درمناطق جنگی درسوریه وعراق وحمایت از گروه های تروریستی بازداشت کرد.

مجلس نمایندگان کوزوو دراین رابطه در ماه مارس امسال لایحه دولت را درباره ممنوعیت شرکت شهروندان کوزوو دردرگیری های مسلحانه خارج از سرزمین کوزوو، تصویب کرد.

اروپام**1** 436**1859
کد N441903