مالکی:نظامیان در امور سیاسی دخالت نکنند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق خواستار عدم مداخله نظامیان در امور سیاسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، نوری المالکی از نیروهای امنیتی خواست که از دخالت در امور سیاسی پرهیز کنند و به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به نقض قانون اساسی و اصلاح اشتباه مطابق قانون اساسی و دادگاه عالی است.