سربازان چینی از شایعه‌ پراکنی منع شدند

آسیا اقیانوسیه

پس از برکناری یکی از مقامات ارشد سابق چین به اتهام فساد، سربازان چینی از شایعه‌ پراکنی منع شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از منع سربازان چینی از شایعه‌ پراکنی در پی برکناری یکی از مقامات ارشد سابق چین به اتهام فساد خبر داد.

روزنامه رسمی ارتش چین نیز اصلاحات ارتش را بخش مهمی از بسته کلی اصلاحات دولت خواند و نوشت ارتش خواستار پایان شایعه پراکنی ها، عدم توجه به این شایعات و عدم ایراد اظهارات غیر مسئولانه و ایستادگی ارتش در قبال لیبرالیسم سیاسی شده است.