بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی در جلسه آینده مجلس شورای اسلامی

بیمه کارگران ساختمانی

تهران – ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی خارج از نوبت و در جلسه آینده در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از بررسی این طرح در خارج از نوبت گفت: این طرح با امضای تعداد زیادی از همکاران به کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع شده بود و گزارش کمیسیون بهداشت نیز به صحن امده است.

وی اضافه کرد: از زمانی که موضوع این طرح رسانه ای شد ، باعث شده است افراد برای گرفتن پروانه ساخت شهرداری ها مراجعه نکنند و این مساله در درآمد شهرداری ها اثر سوء داشته باشد.

به گفته قادری ، آنچه که در کمیسیون بررسی شده به نفع متقاضیان پروانه مسکونی است و سهم بیمه کارگران ساختمانی را به حداکثر 12 درصد می رساند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس به بررسی این طرح در خارج از نوبت رأی موافق دادند . از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی 150 نماینده به آن رأی موافق دادند، 10 نماینده با آن مخالف کردند و نظر 10 نماینده نیز ممتنع بود.

این طرح در جلسه بعد صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار می گیرد.

سیام ** 2021 ** ل.ا**1553
کد N440467