شورای ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور تشکیل می شود

ساماندهی پایتخت,سیاسی و اداری

تهران – ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی به تشکیل شورای ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از شهر تهران دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه) بررسی طرح امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری و ساماندهی و تمرکززدایی از شهر تهران را آغاز کردند.

** شورای ساماندهی پایتخت

براساس ماده یک این طرح شورای ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و عنداللازم کمک های شهرداری تهران تشکیل می شود.

بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درخصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران و انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود از جمله اهداف تشکیل شورای ساماندهی پایتخت می باشد.

همچنین تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ از دیگر اهداف تشکیل این شورا می باشد.

امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دیگر هدف تشکیل شورای ساماندهی پایتخت عنوان شده است.

** ثابت ماندن اعضای شورای ساماندهی پایتختنمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 2 طرح انتقال پایتخت با ثابت ماندن اعضای شورای ساماندهی پایتخت موافقت کردند.

در ماده 2 طرح امکان سنجی انتقال پایخت سیاسی و اداری کشورو ساماندهی از تهران ، اعضای شورای ساماندهی پایتخت عبارتند از: رئیس جمهوریا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا ، وزیر کشور، وزیر اطلاعات ، وزیر نیرو ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.

دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر از دیگر اعضای شورای ساماندهی پایتخت هستند.** مهلت 2 ساله به دولت برای تحقیقات

همچنین با نظر موافق نمایندگان مجلس شورای ساماندهی پایتخت موظف شد ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون امکان سنجی انتقال پایتخت نتایج تحقیقات خود را به دولت ارائه کنند.

براساس ماده 3 این طرح شورای ساماندهی پایتخت موظف است حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده یک تهیه و به دولت ارائه کند

سیام ** 2021 ** ل.ا**1553
کد N440449