با رای اکثر نمایندگان تصویب شد:

اعضای شورای ساماندهی پایتخت تغییر نمی‌کند

مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با 157 رای موافق و 12 رای مخالف و 10 رای ممتنع با اصل ماده 2 این طرح موافقت کرده که بر این اساس تغییری در اعضای شورای ساماندهی پایتخت ایجاد نمی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت با ثابت ماندن اعضای شورای ساماندهی پایتخت موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با 157 رای موافق و 12 رای مخالف و 10 رای ممتنع با اصل ماده 2 این طرح موافقت کرده که بر این اساس تغییری در اعضای شورای ساماندهی پایتخت ایجاد نمی شود.

در ماده 2 طرح امکان سنجی انتقال پایخت سیاسی و اداری کشورو ساماندهی از تهران، اعضای شورای ساماندهی پایتخت عبارتند از:

1-رئیس جمهوریا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

2-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

3-وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

4-وزیر کشور

5-وزیر اطلاعات

6-وزیر نیرو

7-رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

8-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9- رئیس شورای اسلامی شهر تهران

10-شهردار تهران

11-رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

12- دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور د اخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

کد N440418