با 166 رأی موافق نمایندگان تصویب شد؛

مهلت دو ساله به شورای ساماندهی برای ارائه نتایج تحقیقات انتقال پایتخت

مجلس

براساس ماده 3 این طرح شورای ساماندهی پایتخت موظف است حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده یک تهیه و به دولت ارائه کند.

با نظر موافق نمایندگان مجلس شورای ساماندهی پایتخت موظف شد تا ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون امکان سنجی انتقال پایتخت نتایج تحقیقات خود را به دولت ارائه کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح امکان سنجی انتقال پایتخت ماده 3 این طرح را با 166 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده 3 این طرح شورای ساماندهی پایتخت موظف است حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده یک تهیه و به دولت ارائه کند.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این طرح پیشنهاد حذف ماده 3 از سوی نادر قاضی پور مطرح شد که با مخالفت نمایندگان مجلس تصویب نشد.

کد N440396