سرگردانی، میان عراق و سوریه

هزاران ایزدی ساکن عراق که در پی تهدیدهای شبه نظامیان اسلامگرای داعش، مجبور به فرار از شهر و خانه خود شدند، راه کوهستانهای عراق را در پیش گرفته اند.

سرگردانی، میان عراق و سوریههزاران ایزدی ساکن عراق که در پی تهدیدهای شبه نظامیان اسلامگرای داعش، مجبور به فرار از شهر و خانه خود شدند، راه کوهستانهای عراق را در پیش گرفته اند.

 

 


بنا بر گزارشها، حدود بیست هزار نفر از این افراد توانستند وارد خاک سوریه بشوند اما بسیاری از آنها که به سمت سوریه رفته بودند، مجبور شدند که راه رفته را برگردند و راهی اقلیم کردستان عراق شوند.


هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا برای کمک به این افراد محموله های غذا، آب و شارژر خورشیدی موبایل را از آسمان فرو فرستاده اند.

یکی از آوارگان می گوید: «من دو پسر خودم را در خورویی گذاشتم که به دنبال ما آمده بود. بعد رفتم که فرزند دیگرم را هم بیاورم، اما وقتی برگشتم دیدم که ماشین رفته است. به همین دلیل مجبور شدم که نیمی از مسیر را پیاده بیایم. خودروی دیگری من را تا جایی رساند و سرانجام توانستم به اینجا برسم. من سه فرزند دارم. یکی از آنها با من است اما دو فرزند دیگرم را گم کرده ام. از آن زمان نه آنها را دیده ام و نه همسرم را.»

تخمین زده می شود که حدود پنجاه هزار نفراز پیروان آئین ایزدی (یزیدی) در کوهستانهای عراق آواره شده اند. بسیاری از آنها در اطراف کوه سنجار گرفتار شده اند.

مقامهای اقلیم کردستان عراق برای اسکان پناهجویان، اردوگاههای موقت برپا کرده اند.

52261

کد N440365