شورای ساماندهی امکان انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور را می‌سنجد

پايتخت

نمایندگان مجلس با تصویب ماده یک طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، شورای ساماندهی پایتخت را مسئول بررسی امکان انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب مجلس شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عند اللزوم کمک‌های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف- بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران.

ب- انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود.

پ- تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ.

ت- امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت.

از 236 نماینده حاضر در جلسه 155 نفر با این ماده موافقت کردند.

انتهای پیام

کد N440121