در اظهاراتی مداخله جویانه؛

ترکیه نوری مالکی را مسئول بحران عراق خواند

آفریقا و خاورمیانه

احمد داوود اوغلو در اظهاراتی مداخله جویانه نوری المالکی نخست وزیر عراق را مسئول اوضاع فعلی عراق خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نوری مالکی نخست وزیر عراق را مسئول بحران سیاسی این کشور خواند.

وی همراستا با سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در عراق گفت نوری مالکی با اصرار بر باقی ماندن بر قدرت مسئول بحران سیاسی عراق است.

وی همچنین با اشاره به محاصره محل اقامت فواد منصور رئیس جمهور عراق مدعی شد این اقدام تلاشی برای کودتا در این کشور بوده است.