سیسی عالی ترین مدال عربستان را گرفت/ چه کسانی مورد تفقد پادشاه بودند؟

کد N438004