با پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری

گمانه زنی ها برای انتخاب نخست وزیر و رهبر حزب حاکم ترکیه آغاز شد

حزب حاکم

تهران - ایرنا - در پی پیروزی ˈرجب طیب اردوغانˈ در انتخابات دیروز (یکشنبه) ریاست جمهوری ترکیه، گمانه زنی ها در باره انتخاب نخست وزیر و رییس حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ این کشور آغاز شد.

اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه توانست با کسب 3/52 (پنجاه و دو ممیز سه) درصد از کل 98 درصد آرای شمارش شده، پیروز این انتخابات شود.

بر اساس آمار غیر رسمی شورای عالی انتخابات ترکیه، اردوغان توانست با کسب بیش از 50 درصد از کل آرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی دست یافته و دوازدهمین رییس جمهوری ترکیه شود.

ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ و ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رقبای اردوغان در این انتخابات توانسته اند به ترتیب 7/38 و 1/9 درصد از آرای شمارش شده را کسب کنند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، با انتخاب اردوغان به عنوان رییس جمهوری ترکیه گمانه زنی ها در باره نخست وزیر و رییس حزب حاکم این کشور آغاز شد و رسانه ها از ˈاحمد داوداوغلو ˈ وزیر خارجه و ˈبینالی ییلدریمˈ وزیر سابق حمل و نقل و ارتباطات ترکیه به عنوان دو گزینه جایگزین اردوغان نام می برند.

حزب حاکم عدالت و توسعه تا پیش از تصدی پست ریاست جمهوری ترکیه توسط اردوغان در روز 28 اوت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انتخاب نخست وزیر و رهبر این حزب اقدام خواهد کرد.

خاورم**230**1651
کد N437647