به همراه تصویر/

آخرین وضعیت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه/ اردوغان با 56 درصد پیش است