معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

تلاش وزارت علوم بر تامین مطالبات منطقی نمایندگان/ دولت تابع خواسته های قانونی نمایندگان است

معاون پارلمانی

تهران-ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش وزارت علوم بر این بوده که خواسته های منطقی و قانونی نمایندگان را جامه عمل بپوشاند، گفت: در صورتی که استیضاح وزیر علوم در چارچوب قانون و مصالح عمومی کشور باشد دولت از آن استقبال خواهد کرد.

بگزارش ایرنا از خانه ملت،ˈمجید انصاریˈبا یادآوری مطرح شدن طرح استیضاح وزیرعلوم از سوی برخی نمایندگان٬گفت: هنوز فرصت نکرده ام که نتایج جلسه روز گذشته وزیر با نمایندگان را بررسی کنم اما طبق جلسات قبلی تعامل خوبی بین نمایندگان با وزیر علوم در جریان است.

وی از جلسه امروز یک شنبه (19 مرداد) با وزیر علوم خبر داد وافزود: در این جلسه نتایج دیدارها و بحث های نمایندگان با وزیر علوم بررسی خواهد شد.

انصاری با بیان اینکه تلاش دولت به ویژه وزارت علوم بر این بوده که خواسته های منطقی و قانونی نمایندگان را جامه عمل بپوشاند، تصریح کرد: برگزاری جلسات با نمایندگان از سوی وزارت علوم تاکنون در راستای افزایش تعامل با آنان و بهبود اوضاع بوده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری٬گفت:موضع دولت از قبل هم مشخص بوده و تابع موارد و خواسته های قانونی نمایندگان هستیم.

وی با بیان اینکه اگرخواسته ای از سوی نمایندگان با مصالح عمومی یا قانون مغایرت داشته باشد از سوی دولت اعلام خواهد شد٬ تصریح کرد: در هر صورت در خصوص اسیتضاح وزرا نیز تصمیم گیری نهایی منوط به نظر نمایندگان است.

انصاری ادامه داد: طرح استیضاح وزرا یا سوال از آنان در صورتی که در چارچوب قانون باشد با استقبال دولت مواجه خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه تعامل مجلس و دولت از ابتدا وجود داشته و تمام تلاش دولت نیز برای ارتقا این مهم است٬گفت: اگر نمایندگان طبق قانون خواهان استفاده از ابزارهای قانونی خود چون استیضاح یا سوال از وزرا باشند ما تابع قانون بوده و استقبال خواهیم کرد.

سیام(1)**2021**1856
کد N437287