سخنان حماسی بشار اسد:در برابر فتنه گرانی که دنبال تجزیه اند، می ایستیم

تسنیم نوشت:

رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد: نبرد ما با گروه های تروریستی نبردی سرنوشت ساز و وجودی است و در این مبارزه و نبرد سستی نمی شناسیم.

به گزارش پایگاه خبری النشره، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد: ارتش سوریه از همان بدو لحظه نخست تاسیس خود تاکید کرده است که دژی در برابر تروریست هاست و اجازه نمی دهد حقوق ملت ضایع شود، و از عزت و بزرگی ملت و شکوه دولت و میهن حمایت و پشتیبانی می کند و ارتش سوریه از شرف و سربلندی میهن در برابر هر متجاوز و دشمنی دفاع خواهد کرد.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که با مجله "ارتش ملت" ارگان وابسته به نیروهای مسلح در 69 سالگرد تاسیس ارتش سوریه سخن می گفت، افزود: تا به امروز ارتش سوریه ثابت کرده است که بهترین امانت دار برای این رسالت بوده است، امانتی که ملت آن را بر دوش ارتش سوریه واگذار کرده است، این افراد با شرف در حمایت از ملت و برقراری امنیت و ثبات در کشور تلاش خود را به درستی و خوبی نشان داده اند، و این ارتش سوریه است که تنها ضامن حال و آینده سوریه است و تنها مدافع نستوه از شرف این سرزمین و دفاع از حق و پرچمدار سوریه است.

رئیس جمهوری سوریه همچنین تاکید کرد: خوشا به حال نیروهای ارتش سوریه که موفق شدند اطمینان این ملت را به خود جلب کنند، ملتی که پاسخ وفاداری ارتش را با وفاداری خود به این نیروها نشان داده است، این ملت اکنون دوشادوش ارتش سوریه ایستاده است و در دفاع از عزت میهن در یک خندق واحد می جنگد.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنین تاکید کرد: نبرد ما با تروریسم نبرد وجودی و سرنوشت ساز است، این سرنوشت را باید در این نبرد رقم بزنیم و در نبرد خود با تروریسم سستی و کاهلی جایی ندارد، چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایداری و مقاومت تاکید داریم و باید در برابر پروژه‌های فتنه گرانی که در صدد تجزیه هستند بایستیم و این استعمارگری تروریستی را نابود سازیم. تروریسمی که سوریه و کل منطقه را نشانه رفته است تا از این طریق به خواسته های دشمن صهیونیست که چشم طمع به منطقه و سوریه دوخته را برآورده سازند.

17261

کد N436916