هیئت فلسطینی با آتش بس 3 روزه بدون پیش شرط موافقت کرد

آفریقا و خاورمیانه

هیئت فلسطینی مذاکره کننده درباره آتش بس در غزه با پیشنهاد مصر برای برقراری آتش بس 3 روزه و بدون پیش شرط موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، هیئت فلسطینی مذاکره کننده در قاهره با پیشنهاد مصر برای برقراری آتش بس 3 روزه بدون شرط و شروط موافقت کرد.

به موجب این پیشنهاد، آتش بس 3 روزه در مصر برقرار خواهد شد تا در جریان آن مذاکرات با هدف دستیابی به آتش بس دائم با ضمانت مصر و بدون هر گونه شرطی از سوی طرفین انجام شود.

رژیم صهیونیستی هنوز به این پیشنهاد مصر واکنشی نشان نداده است و طرف مصری از هیئت مذاکره کننده اسرائیلی خواسته است تا بعد از ظهر امروز به قاهره سفر کند.

خاطرنشان می شود رفع کامل محاصره نوارغزه از جمله شروط مقاومت برای برقراری آتش بس در غزه است که رژیم صهیونیستی تاکنون با این مسئله موافقت نکرده است.