با تصویب مجلس؛

تبلیغ در رسانه ها در خصوص پیشگیری از بارداری ممنوع شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری در رسانه ها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، نمایندگان در بررسی ماده واحده دیگری از این طرح هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه ها را ممنوع کردند.

بر این اساس رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 1364.12.22 محکوم می شود.

به گزارش مهر، این ماده واحده با 138 رای موافق، 41 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.