تصویر و خبر/

عاقبت شوم یک داعشی پس از مسخره کردن نعمت های خداوند