/کلام روز/

اهمیت مدارا با دیگران

امام علي ع ,امام حسن ع ,امام سجاد ع ,امام محمدباقر ع ,امام صادق ع ,امام موسي كاظم ع ,امام رضا ع ,امام حسن‌عسكري ع ,پيامبر اكرم ص

افراد در جامعه با همه یکسانی که دارند ولی از حیث خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی،‌ فکری، رفتاری و تربیتی متفاوت هستند. از این رو باید نوعی هماهنگی اخلاقی و فکری در میان افراد برقرار شود.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نرمش و مدارا کردن با افراد جامعه یکی از مراحلی است که باعث می‌شود به نوعی بین افراد جامعه هماهنگی ایجاد شود.

در این رابطه امام صادق (ع) به روایت پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: پروردگارم مرا به مدارا ( و سازگاری و نرم خویی) با مردم فرمان داد، چنانکه به انجام واجبات فرمان داد.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: بالاترین کار عقل پس از ایمان به خدا مدارا کردن با مردم است تا آنجا که حق کسی ضایع نشود.

امام علی (ع) می‌فرمایند: سازگاری با مردم دشوارها را آسان می‌کند و راهکارهای سخت را سهل می‌سازد.

امام علی (ع) در حدیث دیگری می‌فرمایند: زندگی صالح در پرتو مدارا و سازگاری پدید می‌آید.

امام سجاد (ع) نیز در این زمینه می‌فرمایند: حق همکیشان تو آن است که در دل برای آنان سلامت و آسایش بخواهی و با آنان مهربان باشی و با بدکار ایشان نرم برخورد کنی و آنان را به خود نزدیک سازی و به اصلاحشان بپردازی.

امام کاظم (ع) نیز می‌فرمایند: ای هشام اهل مدارا باش زیرا مدارا با مردم شکون و برکت دارد و کژ رفتاری با مردم مایه بدبختی است. سازگاری، نیکی کردن و اخلاق خوب شهرها را آباد می‌کند و روزی مردمان را افزون می‌سازد.( و موجب نظر لطف خدا و باعث رفاه و آسایش می‌گردد)

پی‌نوشت:

اصول کافی 2/ 117

تحف العقول 25 / 35

غرر الحکم / 41

غرر الحکم / 192

خصال / 570

تحف العقول / 291

منبع:‌

الحیات، محمدرضا حکیمی

انتهای پیام

کد N435360