ساخت نسل جدید موشک های کروز توسط روسیه

آمریکا اروپا

روسیه در حال ساخت نسل جدیدی از سیستم دفاع موشکی است که هیچ بمب افکن یا هواپیمایی قابلیت عبور از آن را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، روسیه در حال ساخت نسل جدید موشکهای کروز است.

این نسل جدید موشک های کروز دارای قابلیتهای اطلاعاتی است که قرار است به نیروهای مسلح این کشور تحویل گردند.

به گفته ژنرال ویکتور بوندارف از مقامات ارتش روسیه، این موشک‌ها دارای قابلیتهای اطلاعاتی هستند و می‌توانند موقعیت هوایی و رادیویی را ارزیابی و تعیین کنند که در چه ارتفاع و با چه سرعت و در چه مسیری باید پرواز کنند.

وی تصریح کرد که هیچ بمب افکن یا هواپیمایی نمی‌تواند از چنین سیستم دفاع هوایی رد شود.