آمریکا نماینده ویژه در امور غرب آسیا و آسیای میانه منصوب می کند

خاورنزدیک,آسیای میانه

تهران – ایرنا – رییس جمهوری آمریکا لایحه ای را امضا کرد که بر اساس آن، کاخ سفید باید نماینده ویژه ای برای تشویق آزادی اقلیت های دینی در خاور نزدیک و جنوب آسیای میانه منصوب کند.

به گزارش خبرگزاری ˈپی تی آیˈ، این لایحه در 25 ژوئیه (3 مرداد) توسط مجلس نمایندگان و در 29 ژوئیه (7 مرداد) توسط سنای آمریکا تصویب شده بود و اکنون با امضای رییس جمهوری، رسما تبدیل به قانون شده است.

نماینده ویژه واشنگتن در امور تشویق آزادی های اقلیت های دینی، از نظر اداری، مقامی هم رتبه ˈسفیرˈ خواهد داشت.

این مقام، موظف است افزون بر تشویق آزادی های مذهبی اقلیت ها و محکوم کردن خشونت علیه اقلیت های دینی، مشاوره و راهکارهای لازم برای پاسخ به خشونت های دینی در منطقه خاورنزدیک و جنوب آسیای میانه را در اختیار دولت امریکا بگذارد.

مقام یاشده همچنین باید با دولت های منطقه برای مبارزه با تبعیض های اقتصادی و امنیتی که مستقیما به اقلیت بودن شهروندان مربوط می شود، گفت و گو و همکاری کند.

در جغرافیای سیاسی، معمولا به غرب آسیا ˈخاور نزدیکˈ گفته می شود و ˈآسیای میانهˈ نیز به کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق از دریای خزر تا چین اشاره دارد.

رسانام**9163**5981
کد N435022