سازمان امنیت وهمکاری اروپا از برخورد اردوغان با خبرنگاران انتقاد کرد

اردوغان

آنکارا- ایرنا- سازمان امنیت و همکاری اروپا با انتقاد از برخورد ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه با خبرنگاران مخالف و توهین به یک خبرنگار زن ابراز نگرانی کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری ˈجیهانˈ، ˈدونیا میاتوویچˈ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات با انتشار اطلاعیه ای سخنان اردوغان در متهم کردن یک خبرنگار زن را به بی ادبی محکوم کرد.

در این اطلاعیه آمده است: نخست وزیر ترکیه، ˈعنبرین زمانˈ مقاله نویس روزنامه ˈطرفˈ چاپ ترکیه را در سخنانی در شهر مالاتیا، ˈ یک زن بی ادبˈ توصیف کرد و این آخرین نمونه از اقدام های وی برای ایجاد هراس در میان روزنامه نگاران است.

سازمان امنیت و همکاری اروپا رفتار اردوغان با خبرنگاران مخالف دولت آنکارا را نگران کننده دانست.

دونیا میاتوویچ در این اطلاعیه آورده است: نقطه نظرات انتقادی از دولت ها و سیاستمداران عنصر اصلی دمکراسی است و مقامات دولتی باید به جای حمله به دیدگاه های انتقادی از آن حمایت کنند.

ˈعنبرین زمان ˈ اخیرا در مقاله ای از سیاست های دولت اردوغان انتقاد کرده بود.

نخست وزیر ترکیه اخیرا در سخنرانی خود در شهر مالاتیا در جنوب شرق ترکیه زمان را زنی بی ادب توصیف کرد که همین امر سبب شد؛ شرکت کنندگان در تجمع انتخاباتی اردوغان ، این نویسنده را هو کنند.

این خبرنگار امروز در مقاله ای در روزنامه طرف با انتقاد از سیاست های دولت اردوغان مدعی شد که نخست وزیر ترکیه با سخنانش وی را هدف قرار داده است.

خاورم **2010**7074**230
کد N434376