زندگینامۀ مردی که شانس اول انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه است

کد N432441