بذل و بخشش داعش از خانه های غصب شده در دیالی

آفریقا و خاورمیانه

منابع عراقی از مصادره 25 منزل مسکونی در منطقه سعدیه در استان دیالی که متعلق به ترکمانها و کردها بودتوسط داعش و اهدای آنها به بستگان خود خبر دادند.

به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع آگاه در استان دیالی اعلام کرد که اعضای داعش 25 خانه را در منطقه السعدیه در این استان تخلیه کرده اند تا آنها را به نزدیکان و وابستگان خود که در خارج از این منطقه به سر می برند اهدا کنند!

یک منبع آگاه در این خصوص گفت: اعضای داعش 25 منزل مسکونی را در جنوب منطقه سعدیه که متعلق به ترکمانها و کردها بود، تخلیه کرده و صاحبان این خانه ها را از آنها بیرون کرده اند و قصد دارند این خانه ها را به بستگان خود بدهند.