فرهنگی:

محکوم کردن مقاومت مردم غزه نقض کامل منشور ملل متحد است

غزه

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: آن چه اکنون در حال وقوع است نقض کامل منشور ملل متحد می باشد چرا که مسئولان غربی دفاع مشروع یک جامعه مظلوم را محکوم می کنند؛ دفاعی که طبق منشور ملل متحد حق هر کشوری محسوب می شود ولی در برابر جنایات رژیم جعلی سکوت کرده اند.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: آن چه اکنون در حال وقوع است نقض کامل منشور ملل متحد می باشد چرا که مسئولان غربی دفاع مشروع یک جامعه مظلوم را محکوم می کنند؛ دفاعی که طبق منشور ملل متحد حق هر کشوری محسوب می شود ولی در برابر جنایات رژیم جعلی سکوت کرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، محمدحسین فرهنگی در تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان تبریز در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی رژیمی است که از بدو تاسیس جز زیرپا گذاشتن حقوق مظلوم ترین اقشار جهان عملکرد دیگری نداشته و تاریخ به خوبی نمایانگر جنایات وحشیانه این رژیم می باشد.

وی افزود: این در حالی است که مسئولان غربی، این رژیم را مورد حمایت قرار می دهند و چشمان خود را به روی جنایات آنان بسته اند.

وی با بیان اینکه مسئولان کشورهای غربی به محکوم کردن ملت مظلومی می پردازند که گهگاه در برابر جنایت های این رژیم از خود دفاع می کند، اظهار کرد: آن چه اکنون در حال وقوع است نقض کامل منشور ملل متحد می باشد چرا که این افراد دفاع مشروع یک جامعه مظلوم را محکوم می کنند، دفاعی که طبق منشور ملل متحد حق هر کشوری محسوب می شود.

فرهنگی تاکید کرد: سردمداران غربی در برابر استفاده مشروع ایران از حقوق مسلم خود قطعنامه صادر می کنند ولی در برابر این جنایات که اسرائیل غاصب و جنایتکار انجام می دهد هیچ حرکتی در راستای محدودیت و تحریم این رژیم جعلی انجام نمی دهند.

انتهای پیام

کد N431382