بررسی سوال 2 نماینده از وزرای راه و کشور

مجلس

کارگروه اجتماعی این کمیسیون نیز روز یكشنبه گزارش فعالیت‌های معاونت حمایت و سلامت خانواده كمیته امداد امام‌خمینی(ره) را مورد بررسی قرار می‌دهد.

روز دوشنبه نیز اعضای کمیسیون به سؤال محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر راه و شهرسازی و سؤال مهرداد بائوج‌لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر كشور رسیدگی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز یكشنبه رسیدگی به طرحهای اصلاح ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان را در دستور کار خود دارد.
همچنین بررسی تأمین آب كشاورزی و شرب فلات مركزی، شرق و جنوب شرق ایران و انتخاب و معرفی اعضای ناظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها از دیگر برنامه‌های این کمیسیون در هفته آینده است.
روز دوشنبه نیز اعضای کمیسیون به سؤال محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر راه و شهرسازی و سؤال مهرداد بائوج‌لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر كشور رسیدگی می‌کنند.
دعوت از مسؤولین ذی‌ربط جهت ارائه گزارش عملكرد بندهای(ق) و(ك) تبصره(2) قانون بودجه سال1393 كل كشور نیز در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار دارد.
كارگروه اجتماعی این کمیسیون نیز روز یكشنبه گزارش فعالیت‌های معاونت حمایت و سلامت خانواده كمیته امداد امام‌خمینی(ره) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
كارگروه‌های عمومی و دفاعی و اقتصادی نیز به ترتیب ادامه بررسی تفریغ بودجه سال1391 كل‌كشور در حوزه وزارت راه و شهرسازی و ادامه بررسی چگونگی تخصیص منابع بانكی و رسیدگی به منابع و مصارف بودجه سال 1393 كل كشور را در دستور کار خود خواهند داشت.

کد N431329

خواندنی از سراسر وب