پیش از برگزاری نشست پارلمان:

نشست رهبران ائتلاف ملی جهت معرفی نامزد نخست وزیری عراق

آفریقا و خاورمیانه

منابع عراقی از رایزنی رهبران ائتلاف ملی عراق درباره معرفی نامزد پیشنهادی این ائتلاف برای تصدی پست نخست وزیری عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، منابع عرای از نشست رهبران اعضای ائتلاف ملی عراق در منزل شخصی "ابراهیم جعفری" رئیس این ائتلاف با هدف تعیین نامزد پیشنهادی برای تصدی پست نخست وزیری خبر دادند.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت: رؤسای فراکسیونهای ائتلاف ملی در حال حاضر در منزل جعفری در منطقه الخضراء بغداد گرد هم آمدند تا در خصوص معرفی نامزد پیشنهادی این ائتلاف برای تصدی پست نخست وزیری به بحث و رایزنی بپردازند.

این در حالی است که قرار است، نشست پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیر این کشور که از سوی ائتلاف دولت قانون پیشنهاد می شود امروز برگزار شود.