انگلیس شرایط صادرات سلاح به رژیم اسراییل را سخت تر می کند

آمریکا اروپا

برخی منابع آگاه از تصمیم دولت انگلیس برای سخت تر کردن شرایط ارسال سلاح به سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدیلی تلگراف، دولت انگلیس قرار است مقررات سخت تری برای صدور تسلیحات به رژیم اسرائیل اتخاذ کند.

برخی منابع در داخل دولت انگلیس قریب الوقوع بودن اعلام مقررات سخت برای صادرات تسلیحات را تایید کردند اما گفته اند جزئیات این تدابیر هنوز نهایی نشده است.

با اینحال در این گزارش اعلام شده است هیچ یک از قرار دادهای موجود تعلیق نخواهند شد.