با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی؛

طیب‌نیا به سؤالات 9 نماینده پاسخ می‌دهد

مجلس

اعضای کمیسیون اقتصادی روز یكشنبه گزارش عملكردی و ارتباط با نحوه اجرای جزء(ع) تبصره(5) قانون بودجه سال1393 كل كشور درخصوص اختصاص واریز یك درصد(1%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال1393 به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز مورد استماع و بررسی قرار می‌دهند.

روز سه‌شنبه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت پاسخگویی به سؤالات 9 نماینده كمیسیون اقتصادی می‌رود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون اقتصادی روز یكشنبه ادامه بررسی لایحه اجازه مشاركت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت كاهش فقر و ارتقای رشد را در دستور کار خود دارد.
همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی روز یكشنبه گزارش عملكردی و ارتباط با نحوه اجرای جزء(ع) تبصره(5) قانون بودجه سال1393 كل كشور درخصوص اختصاص واریز یك درصد(1%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال1393 به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز مورد استماع و بررسی قرار می‌دهند.
روز سه‌شنبه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت پاسخگویی به سؤالات 9 نماینده كمیسیون اقتصادی می‌رود.

کد N431109