پوروشنکو خواستار ادامه حمایت آمریکا از اوکراین شد

درخواست کمک از آمریکا

مسکو - ایرنا -ˈپتر پوروشنکوˈ رییس جمهوری اوکراین در گفت وگوی تلفنی با ˈجوزف بایدنˈ معاون رییس جمهوری آمریکا بر ضرورت ادامه حمایت واشنگتن از اقدامات و سیاست های کی یف تاکید کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین، پوروشنکو و بایدن صبح پنج شنبه در مورد آخرین وضعیت اوکراین و مسایل این کشور تلفنی گفت وگو و تبادل نظر کردند.

دو طرف به تفصیل در مورد همکاری های اوکراین و آمریکا در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی به بحث پرداختند.

رییس جمهوری اوکراین از معاون رییس جمهوری آمریکا به خاطر حمایت های واشنگتن از اقدامات کی یف تشکر و قدردانی کرد.

آمریکا از ماه فوریه گذشته که دولت غربگرا در کی یف روی کار آمده است روابط گسترده ای با اوکراین برقرار کرده و از این کشور در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه سیاسی - بین المللی حمایت و پشتیبانی می کند.

دولت آمریکا در راستای حمایت های خود از اوکراین ؛ اتحادیه اروپا و بقیه متحدان غربی خود را علیه روسیه منسجم کرده و چند بسته تحریم علیه این کشور اعمال کرده است.

اروپام*5*391*518**1392
کد N430960