مخالفت حماس با خلع سلاح مقاومت در مقابل بازسازی نوارغزه

آفریقا و خاورمیانه

جنبش حماس اعلام کرد که با پیشنهاد رژیم صهیونیستی مبنی بر خلع سلاح مقاومت در مقابل بازسازی نوارغزه مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش حماس با پیشنهاد رژیم صهیونیستی مبنی بر خلع سلاح مقاومت در نوارغزه در ازای بازسازی این منطقه مخالفت کرد.

رژیم صهیونیستی پیشنهاد مذکور را به عنوان یکی از شروط آتش بس دائم و فراگیر در نوارغزه اعلام کرده است.

قاهره اکنون میزبان هیئتی از نمایندگان گروه های مختلف فلسطین از جمله حماس است تا درباره آتش بس دائم در نوارغزه رایزنی شود.

"عزت الرشق" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در این رابطه اظهار داشت: ما به عنوان یک هیئت چنین پیشنهادی را از سوی اسرائیل نمی پذیریم. موافقت اسرائیل با آتش بس و عقب نشینی آن از نوارغزه برای این است که این رژیم به بن بست رسید و ما تاکید می کنیم که ملت فلسطین حامی مقاومت است و ارتکاب جنایت جنگی علیه غیر نظامیان تنها دستاورد اسرائیل در جنگ غزه بود و این رژیم به اهداف خود در این جنگ دست نیافت.