گروسی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

حضور چهره‌هایی نظیر مطهری تعادل را در مطبوعات برقرار می‌كند

مجلس

پیش بینی می‌شود چنانچه نماینده پارلمانی نظارت بر مطبوعات صرفا از میان اعضای جبهه پایداری انتخاب شود اثر چندان مطلوب و متعادلی بر مطبوعات نداشته باشد.

نماینده شهریار، قدس و ملارد وجود افرادی مانند علی مطهری را که سابقه چند ساله عضویت در هیات مطبوعات دارند در این هیات مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه آقای مطهری یک چهره فرهنگی است که تجربه خوبی نیز در بحث مطبوعات دارد وجودشان در هیئت نظارت بر مطبوعات باعث برقراری تعادل در مطبوعات خواهد بود.

حسین گروسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اختلاف نمایندگان در انتخاب عضو پارلمانی هیئت نظارت بر مطبوعات اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۱۸ آئین‌نامه داخلی مجلس برای انتخاب ناظران، کمیسیون‌های تخصصی یا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ذی‌ربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند.

نماینده شهریار، قدس و ملارد ادامه داد: آنچه از سوی برخی نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفت این بود که بر اساس آنچه در آئین نامه مجلس آمده، کمیسیون فرهنگی می‌توانست تعدادی بیش از دو نفر را به صحن علنی مجلس معرفی کند و این در حالی است که به حداقل‌ اکتفا کرده است.

وی تاکید کرد: نکته دیگر در رابطه با این موضوع این است که بهتر است علاوه بر افرادی که از طرف کمیسیون فرهنگی برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات معرفی می‌شوند، افراد دیگری که در کمیسیون فرهنگی کاندیدای عضویت بوده‌اند نیز در صحن علنی امکان کاندیداتوری داشته باشند تا از گروه‌های مختلف بتوانند شرکت داشته باشند و حقی از نمایندگان ضایع نشود.

گروسی با بیان اینکه انتخاب اعضای هیئت نظارت صرفا از میان یک جریان فکری خاص باعث برهم زدن اعتدال خواهد شد، تاکید کرد: پیش بینی می‌شود چنانچه نماینده پارلمانی نظارت بر مطبوعات صرفا از میان اعضای جبهه پایداری انتخاب شود اثر چندان مطلوب و متعادلی بر مطبوعات نداشته باشد.

وی همچنین وجود افرادی مانند علی مطهری را که سابقه چند ساله عضویت در هیات مطبوعات دارند در این هیات مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه آقای مطهری یک چهره فرهنگی است که تجربه خوبی نیز در بحث مطبوعات دارد وجودشان در هیئت نظارت بر مطبوعات باعث برقراری تعادل در مطبوعات خواهد بود.

کد N428786