مدیران کل آموزش و پژوهش استانداری ها:

وقایع غزه وحشی گری سازماندهی شده است

وزارت کشور,بیانیه

تهران- ایرنا- مدیران کل آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در بیانیه ای آورده اند: آنچه در غزه در حال وقوع است، نوعی وحشیگری سازماندهی شده و تروریسم دولتی است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت کشور، اعضای حاضر در نخستین همایش مدیران دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور در بیانیه ای در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند: بررسی تحولات جاری منطقه بیانگر آن است که حقانیت مکتب اسلام و توسعه جریان بیداری اسلامی آنچنان بر مستکبران نظام جهانی گران آمده که حاضر شده اند به وسیله رژیم صهیونیستی و فارغ از ملاحظات حقوقی، سیاسی و حتی اخلاقی و انسانی به صورت آشکار به نقض حقوق ساکنین غزه بپردازند.

این بیانیه می افزاید: آنچه در غزه در حال وقوع است، نوعی وحشی گری سازماندهی شده و تروریسم دولتی است که به رهبری آمریکا و سکوت نهادهای مسئول در حال جریان است.

مدیران آموزش و پژوهش دفاتر استانی وزارت کشور و مدیران ارشد حوزه آموزش و پژوهش در وزارت کشور و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش در پایان، جنایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی و سکوت مجامع مسوول را محکوم کردند.

سیام**7261 **1449
کد N428293