بررسی شروط برقراری آتش بس دائم در نشست عصر امروز کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

منابع صهیونیستی از برگزاری نشستی توسط اعضای کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با هدف بررسی شروط برقراری آتش بس دائم در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی از برگزاری نشست کابینه امنیتی این رژیم در ساعت 5:30 عصر، به وقت محلی برای بررسی شرایط برقراری آتش بس دائم در نوار غزه خبر داد.

 این در حالی است که پایگاه المیادین به نقل از منابع دیپلماتیک با انتشار خبری فوری از موافقت اولیه رژیم صهیونیستی با شروط مقاومت از جمله رفع محاصره غزه خبر داد.