در دو نوبت صبح و عصر؛

هیات دولت جلسه فوق العاده تشکیل داد

دولت

هیات دولت به منظور بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دو نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیان دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی در دو نوبت صبح و عصر جلسه فوق العاده تشکیل داد.

بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت علت جلسه فوق العاده امروز هیات دولت بود.

بنابراین گزارش بدلیل ششمین سفر استانی دولت، جلسه فردای هیات دولت بدون حضور رئیس جمهور و به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار می شود.