ظریف امروز به عمان می رود 

سیاست خارجی

محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان امروز راهی عمان خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان امروز به منظور برگزاری نشست چهار جانبه ایران، عمان، ترکمنستان، ازبکستان به عمان سفر خواهد کرد. 

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه کشورمان سال گذشته نیز در سفر منطقه ای خود به عمان سفر کرده بود.