تحلیلگر فلسطینی:| 192315

ارسال كفن برای كودكان غزه نشان‌دهنده ماهیت «منفعل و بی‌غیرت» سران عرب است

سیاسی

ارسال داروهای تاریخ مصرف گذشته و کفن برای فلسطینیان غزه نشان می‌دهد که سران برخی کشورهای عربی، نه تنها منافع مالی و پول نفت را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند، بلکه از همسویی با سیاست‌های اسراییل و کشتار هم‌زبانان خود هیچ ابایی ندارند.

یک تحلیلگر فلسطینی اقدام برخی کشورهای عربی مبنی بر ارسال کفن برای کودکان غزه را به شدت محکوم کرده و آن را نشان‌دهنده ماهیت «منفعل و بی‌غیرت» سران این کشور‌ها دانست.

به گزارش ایلنا، «فرحان حمدین» طی یادداشتی نوشت که ارسال داروهای تاریخ مصرف گذشته و کفن برای فلسطینیان غزه نشان می‌دهد که سران برخی کشورهای عربی، نه تنها منافع مالی و پول نفت را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند، بلکه از همسویی با سیاست‌های اسراییل و کشتار هم‌زبانان خود هیچ ابایی ندارند.

وی افزود که این کشورهای عربی پشت پرده با اسراییل هم‌پیمان هستند و شعارهای انسان‌دوستانه آن‌ها تنها در لفظ خلاصه می‌شود.

حمدین همچنین گفت که کودکان در مدرسه‌های غزه در حالی که در صف شیرینی و شکلات ایستاده‌اند، هدف بمباران‌های اسرائیل قرار گرفته و کشته می‌شوند در حالی که کشورهای عربی به طور هم‌زمان برای آن‌ها کفن ارسال می‌کنند.

«یاسین الابتسام» روزنامه‌نگار عرب نیز گفت که به نظر می‌رسد برخی کشورهای عرب که به نوعی عروسک خیمه‌شب بازی آمریکا هستند، در این اقدام نیز دستورهای واشنگتن را اجرا کرده باشند.

به گفته الابتسام، ارسال کفن در شرایطی که مبارزان فلسطینی نیازمند کمک‌های مادی و معنوی هستند، نتیجه‌ای غیر از تضعیف روحیه نداشته و تنها طرفی که از این ضعف روحیه فلسطینیان بهره می‌برد، اسرائیل خواهد بود.

وی تاکید کرد که آمریکا با در پیش گرفتن این روند که نوعی جنگ نرم به شمار می‌رود، تلاش کرده است اهداف و برنامه‌های خود را طریق یک اقدام نمادین کشورهای عربی اجرایی کند.

کد N427401