وضع آوارگان سوری در ترکیه وخیم است

آمریکا اروپا

شبکه یورو نیوز از وخامت اوضاع اردوگاه های آوارگان سوری در جنوب ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، وضعیت در اردوگاهای آوارگان سوری در مرزهای جنوبی ترکیه وخیم است.

این شبکه در عین حال از افزایش نارضایتی مردم جنوب ترکیه از مشکلاتی که از حضور آنها در شهرها و مناطقشان ایجاد شده است خبر داد.

در این گزارش آمده است با وجود تلاش های زیاد مقامات ترکیه اوضاع آوارگان در اردوگاه های این مناطق بسیار وخیم است.

ظرفیت اردوگاه های موجود پاسخگوی آوارگان نیست به همین علت آوارگان به شهرها و مناطق دیگر ترکیه سرازیر شده اند امری که مشکلات زیادی را برای مردم این مناطق این کشور ایجاد کرده و موجب افزایش نارضایتی ها شده است.