با حکم وزیر کشور؛

ناظمی اردکانی رییس کارگروه تخصصی امور جمعیت و ثبت هویت ایرانیان شد

ثبت هویت ایرانیان,انتصاب

تهران- ایرنا - عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی محمد ناظمی اردکانی رییس سازمان ثبت احوال کشور را به عضویت ستاد تدوین احکام برنامه ششم توسعه در وزارت کشور و رییس کارگروه تخصصی امور جمعیت و ثبت هویت ایرانیان منصوب کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بخشی از حکم وزیر کشور خطاب به دکتر ناظمی اردکانی معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور آمده است: به منظور تدوین احکام مورد نیاز وزارت کشور در قانون برنامه ششم، متناسب با رسالت، ماموریت ها و وظایف وزارت متبوع و همچنین به جهت تعامل علمی، مستمر و کارشناسانه با کارگروه تدوین برنامه ششم در معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری، به موجب این حکم جنابعالی را به عضویت ستاد تدوین احکام برنامه ششم در وزارت کشور و رییس کارگروه تخصصی امور جمعیت و ثبت هویت ایرانیان منصوب می کنم.

رحمانی فضلی در این حکم تصریح کرد: ضروری است در راستای شناسایی و تعیین هویت ایرانیان، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان؛ نسبت به انجام مطالعه و تهیه گزارشات مطالعاتی، تنظیم پیش نویس اولیه اهداف و شاخص های سنجش آن، تهیه پیش نویس احکام برنامه ای در امور مربوطه، اقدام مقتضی در قالب مصوبات و دستورالعمل های ستاد انجام شود.

وی اظهارامیدواری کرد با توکل به خداوند متعال و با استفاده از تجربیات صاحب نظران و با عنایت به اسناد بالا دستی و سیاست های کلی و نظام برنامه ریزی تدوین برنامه ششم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و در راستای پیشرفت و سربلندی هرچه بیشتر ملت بزرگ ایران، پیش نویس احکام مورد نیاز وزارت کشور در برنامه ششم توسعه به نحو مناسب و شایسته تهیه و تنظیم شود.

سیام*9254**1336
کد N425864