در اجلاس تهران اعلام شد/

معاون وزیرخارجه مصر: گذرگاه رفح برای انتقال موادغذایی و دارو باز شد